logo ISME

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • Kinh doanh & Marketing

  Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh & Marketing của ĐHTH Coventry (UK)

logo-con

Top 601-800 World University Ranking (Times Higher Education 2021)

Top 541-550 QS World University Ranking (QS 2021)

Top 26 các trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh (The Guardian 2021)


Ngành Business & Management

Top 201-500 World University Ranking (QS 2020)

 • Quản trị Kinh doanh

  Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của ĐHTH Sunderland (UK)

 • Quản trị Sự kiện

  Bằng Cử nhân ngành Quản trị Sự kiện của ĐHTH Sunderland (UK)

logo-uos

Top 100 các trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh (The Guardian 2021)


Ngành Events Management

Top 16 Vương quốc Anh (The Guardian 2021)

 • Ngân hàng & Tài chính

  Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng & Tài chính của ĐHTH West of England (UWE Bristol), UK

 • Kinh doanh quốc tế

  Bằng Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế của ĐHTH West of England (UWE Bristol), UK

logo-uwe

Top 401-500 World University Ranking (Times Higher Education 2021)

Top 801-1000 QS World University Ranking (QS 2021)

Top 21 các trường đại học tốt nhất Vương quốc Anh (The Guardian 2021)


Ngành Business & Management

Top 401-450 World University Ranking (QS 2020)