Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách

Danh sách sinh viên khóa 11MT (theo lớp), kỳ tuyển sinh Mùa Thu, tháng 9/2015

smallLargeLarger
- Danh sách sinh viên lớp tiếng Anh chính thức:

No

Full name

DoB

Class

Note

1

Nguyễn Năng

An

30/11/1997

11 A7

2

Quản Hạ

An

29/09/1997

11 A4

3

Trần Đức

An

5/3/1997

11 A3

4

Bùi Phương

Anh

20/10/1997

11 A5

5

Cao Hiền

Anh

2/12/1997

11 A2

6

Đào Ngọc

Anh

20/05/1997

11 A2

7

Đoàn Phan Hà

Anh

4/3/1997

11 A6

8

Dương Thế

Anh

12/12/1997

11 A2

9

Hà Hoàng

Anh

1/5/1997

11 A2

10

Hà Ngọc

Anh

20/05/1997

11 A1

11

Hoàng Trâm

Anh

22/08/1997

11 A5

12

Lều Ngọc

Anh

24/08/1997

11 A6

13

Nguyễn Phan

Anh

30/06/1997

11 A7

14

Nguyễn Thị Kim

Anh

12/12/1997

11 A3

15

Phạm Ngọc

Anh

15/01/1998

11 A4

16

Phạm Quang

Anh

8/9/1997

11 A1

17

Phạm Quang

Anh

22/9/1996

11 A6

18

Phạm Trung

Anh

1/4/1997

11 A4

19

Phùng Quốc

Anh

18/10/1997

11 A3

20

Tạ Ngọc

Anh

9/12/1997

11 A3

21

Trần Đức

Anh

8/12/1997

11 A1

22

Trần Phương

Anh

9/12/1997

11 A5

23

Vũ Châu

Anh

28/11/1997

11 A5

24

Vũ Hoàng

Anh

20/02/1997

11 A4

25

Hoàng Ngọc

Ánh

2/9/1997

11 A6

26

Nguyễn Ngọc

Ánh

18/11/1997

11 A7

27

Phùng Gia

Bách

22/12/1997

11 A5

28

Đào Thị Bảo

Châu

28/07/1997

11 A5

29

Nguyễn Linh

Chi

7/4/1997

11 A4

30

Đoàn Thạch

Cương

4/8/1997

11 A4

31

Đàm Quang

Đạo

27/01/1997

11 A1

32

Trần Quang

Đạt

28/06/1996

11 A5

33

Nguyễn Trung

Đức

16/11/1997

11 A3

34

Ngô Tiến

Dũng

17/10/1997

11 A6

35

Nguyễn Trí

Dũng

24/3/1993

UWE

36

Trần Tuấn

Dũng

23/12/1997

11 A5

37

Hoàng Thùy

Dương

12/2/1997

11 A3

38

Nguyễn Vũ Hạnh

Dương

14/11/1997

11 A1

39

Nguyễn Linh

Giang

8/10/1997

11 A7

40

Nguyễn Ngân

Giang

22/11/1997

11 A2

41

Phạm Hương

Giang

14/07/1997

11 A1

42

Đỗ Thu

18/01/1997

11 A5

43

Hoàng Mỹ

20/10/1996

11 A4

44

Nguyễn Hồng

20/06/1997

11 A6

45

Nguyễn Thị Hằng

9/7/1997

11 A4

46

Nguyễn Vân

27/12/1997

11 A1

47

Nguyễn Thị

Hằng

6/8/1997

11 A7

48

Khuất Lê Mỹ

Hạnh

27/03/1997

11 A3

49

Bùi Thị Thu

Hiền

29/05/1997

11 A7

50

Đoàn Ngọc Thủy

Hiền

11/1/1997

11 A1

51

Ngô Thị

Hiền

27/09/1996

11 A2

52

Ngô Duy

Hiếu

5/1/1997

11 A5

53

Nguyễn Vũ Trung

Hiếu

6/5/1997

11 A1

54

Tạ Quang

Hiếu

18/09/1997

11 A3

55

Trần Chí

Hiếu

19/6/1996

11 A4

56

Vũ Trung

Hiếu

1/1/1997

11 A7

57

Đoàn Mỹ

Hoa

19/12/1997

11 A2

58

Đào Minh

Hòa

17/12/1997

11 A6

59

Ngô Việt

Hoàng

31/12/1997

11 A6

60

Nguyễn Tuấn

Hoàng

3/8/1997

11 A1

61

Trần Vĩnh

Hoàng

16/10/1997

11 A4

62

Nguyễn Duy

Hưng

21/07/1997

11 A2

63

Phan Nguyễn Duy

Hưng

13/05/1997

11 A7

64

Hoàng Diệu

Hương

27/03/1997

11 A1

65

Lê Thu

Hương

7/1/1997

11 A2

66

Trương Lan

Hương

26/12/1997

11 A5

67

Phan Thị Thu

Hường

23/06/1997

11 A3

68

Lưu Quang

Huy

7/4/1997

11 A7

69

Nguyễn Quang

Huy

28/12/1997

11 A2

70

Lê Hoàng Quốc

Khánh

5/2/1997

11 A2

71

Phan Anh

Khoa

24/03/1995

UWE

72

Tô Nguyễn Gia

Khoa

9/11/1994

UWE

73

Lương Minh

Khuê

28/5/1997

11 A6

74

Đàm Trọng

Khương

9/8/1997

11 A5

75

Đinh Trung

Kiên

24/05/1997

11 A7

76

Tạ Tuấn

Kiệt

22/01/1997

11 A1

77

Lê Quý

Lâm

24/01/1997

11 A4

78

Nguyễn Tùng

Lâm

23/09/1997

11 A3

79

Nguyễn Tùng

Lâm

7/12/1997

11 A7

80

Lê Đỗ Hạnh

8/5/1997

11 A6

81

Đỗ Khánh

Linh

23/11/1997

11 A5

82

Đoàn Thị Phương

Linh

11/1/1997

11 A3

83

Hoàng Hà

Linh

15/01/1995

11 A4

84

Nguyễn Diệu

Linh

23/11/1997

11 A1

85

Nguyễn Ngọc

Linh

2/1/1997

11 A2

86

Nguyễn Thảo

Linh

23/11/1997

11 A6

87

Nguyễn Thảo

Linh

23/10/1997

11 A7

88

Nguyễn Thùy

Linh

30/07/1997

11 A4

89

Tống Khánh

Linh

21/09/1997

11 A7

90

Trương Thùy

Linh

12/8/1997

11 A6

91

Vũ Hoàng Mĩ

Linh

14/03/1997

Level 4

11 A1

92

Bùi Đức Hải

Long

4/5/1997

11 A5

93

Đoàn Nam

Long

26/08/1997

11 A5

94

Lê Hoàng

Long

2/6/1997

11 A6

95

Nguyễn Hoàng

Long

28/12/1994

11 A3

96

Nguyễn Khắc Hoàng

Long

10/10/1997

11 A2

97

Nguyễn Vính

Long

9/10/1996

11 A7

98

Phạm Thanh

Long

2/4/1997

Level 4

11 A1

99

Hoàng Thị Quỳnh

Mai

2/6/1997

11 A2

100

Phan Thùy

Mai

4/2/1997

11 A1

101

Võ Đức

Mạnh

2/1/1997

11 A3

102

Hà Bảo

Minh

18/10/1997

11 A6

103

Phạm Bá

Minh

7/2/1997

11 A1

104

Phan Quang

Minh

14/02/1997

11 A2

105

Phùng Quang

Minh

25/07/1997

11 A6

106

Trần Bình

Minh

3/6/1997

11 A2

107

Trần Thái Anh

Minh

28/10/1997

11 A3

108

Lê Quế

My

29/04/1997

11 A3

109

Đoàn Danh

Nam

11/6/1997

11 A7

110

Đồng Đức

Nam

4/12/1997

11 A5

111

Nguyễn Hoàng Hải

Nam

2/9/1997

11 A6

112

Trịnh Kim

Ngân

14/04/1997

11 A4

113

Cao Thị Ánh

Ngọc

13/04/1997

11 A5

114

Trần Quang

Ngọc

22/11/1997

11 A7

115

Nguyễn Lê Khôi

Nguyên

04/12/1990

UWE

116

Trần Thị Thùy

Nhung

6/8/1997

11 A7

117

Vũ Hồng

Nhung

4/1/1997

11 A6

118

Vũ Hoàng

Oanh

8/10/1997

11 A3

119

Nguyễn Huy

Phong

22/03/1997

11 A3

120

Võ Hoàng

Phúc

11/9/1997

11 A7

121

Lê Thảo

Phương

11/2/1996

11 A2

122

Nguyễn Xuân

Phương

16/01/1997

11 A4

123

Nguyễn Minh

Quân

16/07/1997

11 A1

124

Võ Hoàng

Quân

14/08/1997

11 A4

125

Trịnh Minh

Quang

13/03/1995

11 A2

126

Đỗ Lê

Quyên

3/10/1997

11 A4

127

Nguyễn Như

Quỳnh

5/12/1997

11 A5

128

Nguyễn Thanh

Sơn

20/10/1997

11 A7

129

Vũ Anh

Sơn

16/10/1997

11 A5

130

Hoàng Minh

Tâm

15/06/1997

11 A4

131

Đào Nguyên

Tân

31/03/1997

11 A1

132

Đặng Ngọc

Thắng

30/07/1997

UWE

133

Phạm Ngọc

Thắng

30/12/1997

UWE

134

Phạm Phương

Thanh

13/04/1997

11 A1

135

Vũ Hoàng Hoài

Thu

18/08/1997

11 A5

136

Nguyễn Minh

Thư

17/01/1997

11 A5

137

Cao Thu

Thủy

20/01/1997

11 A2

138

Nguyễn Lê Thu

Thủy

13/01/1997

11 A3

139

Bùi Trọng

Tín

26/06/1997

11 A5

140

Lê Hiệp

Toàn

3/12/1997

11 A6

141

Trần Ngọc

Toàn

25/11/1997

11 A3

142

Trần Thu

Trà

26/12/1997

11 A4

143

An Thị Thu

Trang

11/12/1997

11 A7

144

Đỗ Thị Vân

Trang

28/11/1997

11 A6

145

Nguyễn Thị Quỳnh

Trang

10/08/1996

11 A3

146

Phạm Hà

Trang

18/12/1997

11 A5

147

Hoàng Minh

Trí

20/04/1994

11 A1

148

Nguyễn Đức

Trung

11/2/1997

11 A7

149

Lê Ngọc

6/1/1997

11 A2

150

Nguyễn Ngọc

24/11/1997

11 A1

151

Triệu Cẩm

11/7/1997

11 A3

152

Vũ Ngọc Lộc

20/12/1997

11 A6

153

Nguyễn Mạnh

Tuấn

18/12/1997

11 A7

154

Hoàng

Tùng

21/09/1997

11 A1

155

Nguyễn Quang

Tùng

4/9/1997

11 A6

156

Nguyễn Thanh

Tùng

15/03/1997

11 A2

157

Phạm Đăng

Tùng

21/05/1997

11 A4

158

Trần Lâm

Tùng

8/10/1997

11 A3

159

Đặng Ngọc Phương

Uyên

2/3/1997

11 A3

160

Nguyễn Minh Hoa

Uyên

6/9/1997

11 A4

161

Nguyễn Ngọc

Uyên

12/10/1997

11 A7

162

Hoàng Thanh

Vân

25/04/1997

11 A4

163

Phạm Quỳnh

Vân

17/07/1997

11 A2

164

Tô Vũ Phương

Vân

22/01/1997

Level 4

11 A2

165

Đàm Thảo

Vi

4/9/1997

11 A6

166

Lê Quang

Vinh

16/02/1997

11 A1

167

Nguyễn Văn

Vinh

15/07/1997

11 A6

168

Nguyễn Anh

13/10/1996

11 A4

- Danh sách sinh viên lớp Bổ trợ tiếng Anh:

No

Fullname

DoB

Class

1

Đỗ Việt

Anh

11/11/1997

11 B2

2

Nguyễn Hùng

Anh

02/06/1997

11 B1

3

Nguyễn Thị Lan

Anh

30/03/1997

11 B2

4

Trần Quốc

Anh

09/06/1997

11 B1

5

Đỗ Đức

Đạt

06/02/1997

11 B2

6

Đỗ Vũ

Đạt

29/12/1997

11 B1

7

Nguyễn Công Minh

Đạt

12/11/1997

11 B1

8

Đặng Đình Anh

Đức

03/10/1997

11 B2

9

Đặng Lâm

Đức

01/10/1997

11 B2

10

Trịnh Xuân

Đức

28/10/1997

11 B1

11

Vũ Minh

Đức

02/07/1997

11 B1

12

Nguyễn Thành

Dương

07/11/1997

11 B2

13

Nguyễn Đức

Duy

11/08/1997

11 B1

14

Phạm Hoàng

Duy

20/6/1995

11 B2

15

Đặng Nguyễn Hoàng

Gia

26/9/1997

11 B2

16

Nguyễn Thị Thu

Giang

30/5/1997

11 B2

17

Phạm Hương

Giang

25/09/1997

11 B1

18

Phạm Thị Trà

Giang

02/03/1996

11 B1

19

Dương Thu

Hằng

03/11/1997

11 B2

20

Nguyễn Thanh

Hằng

8/2/1997

11 B2

21

Phạm Minh

Hằng

28/11/1997

11 B1

22

Đỗ Hồng

Hạnh

16/08/1997

11 B2

23

Nguyễn Văn

Hiếu

02/05/1996

11 B1

24

Nguyễn Quang

Huy

15/11/1997

11 B2

25

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

01/09/1997

11 B1

26

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

07/06/1997

11 B2

27

Trần Thị Chúc

Linh

19/11/1997

11 B2

28

Nguyễn Thị Nga

Loan

28/05/1997

11 B1

29

Phùng Mai

Long

10/10/1996

11 B2

30

Cồ Như Đức

Minh

05/04/1997

11 B2

31

Lê Trọng

Nghĩa

16/02/1997

11 B1

32

Đặng Kiều Yến

Ngọc

27/05/1997

11 B1

33

Trần Huyền

Ngọc

09/12/1997

11 B1

34

Nguyễn Quang

Nhật

20/02/1997

11 B2

35

Phan Quỳnh

Nhi

30/07/1996

11 B2

36

Lê Hoàng

Phúc

25/07/1997

11 B1

37

Nguyễn Thị Thảo

Phương

01/04/1997

11 B2

38

Nguyễn Duy

Quang

30/10/1996

11 B2

39

Nguyễn Hồng

Sơn

05/04/1997

11 B1

40

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

16/06/1996

11 B1

41

Phạm Minh

Thắng

19/12/1997

11 B2

42

Nguyễn Thạch

Thảo

8/10/1997

11 B1

43

Nguyễn Thu

Thảo

25/02/1997

11 B1

44

Bùi Thị Minh

Trang

22/4/1996

11 B1

45

Hoàng Thị Quỳnh

Trang

20/08/1997

11 B2

46

Vũ Minh

Trang

04/11/1997

11 B1

47

Nguyễn Kiên

Trung

29/12/1996

11 B1

47

Nguyễn Phú

Trung

25/04/1997

11 B2

48

Đinh

Tuấn

08/05/1997

11 B2

49

Nguyễn Hoàng Tố

Uyên

16/07/1997

11 B1

50

Bùi Gia Khánh

Vân

09/02/1997

11 B2

Lưu ý:

- Sinh viên trúng tuyển chính thức được xếp lớp tiếng Anh cấp độ 4 sẽ tham gia tuần lễ định hướng cùng với đơn vị lớp được nêu trong cột “ghi chú”.

- Sinh viên được xét vào học chuyên ngành, nếu có nguyện vọng tham dự tuần lễ định hướng, cần cân nhắc việc ảnh hưởng đến lịch học chuyên ngành, có thể tham gia hoạt động định hướng với bất kỳ lớp chính thức từ 11A1 đến 11A7.

- Sinh viên sẽ tham gia tuần lế định hướng bắt đầu vào 8h00 sáng thứ 2, ngày 28/9/2015, tại sân Giảng đường D2, ĐH KTQD.


Số lượt đọc:  1192  -  Cập nhật lần cuối:  26/09/2015 03:09:14 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.081