Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Lịch trình - Danh sách

Danh sách thí sinh dự tuyển đợt 2 Chương trình Cử nhân Quốc tế khóa 11, Kỳ mùa Thu 2015

smallLargeLarger

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thông tin và danh sách thí sinh dự tuyển đợt 2, khóa 11, chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, kỳ mùa Thu 2015 như sau:

- Bài thi tiếng Anh: 8h00 - 10h30 Thứ Bảy, 19/09/2015

- Phỏng vấn: Thí sinh xem lịch phỏng vấn cụ thể của mình trong danh sách kèm theo. Lưu ý xem đầy đủ các thông tin về ngày, buổi phỏng vấn, bàn phỏng vấn, địa điểm giảng đường, và thời gian có mặt.

Trường hợp đặc biệt cần được hỗ trợ, xin liên hệ qua hotline: 0912099706. Số điện thoại này chỉ hoạt động trong thời gian từ 8h đến 17h30 trong các ngày thi.

Khi đi thi, cần mang theo Chứng minh thư Nhân dân để đối chiếu với danh sách ảnh trong phòng thi.

Tất cả các phòng thi đều tại Giảng đường D2. Xem sơ đồ đường đi đến Giảng đường D2 tại đây.

Danh sách thí sinh dự tuyển xin xem dưới đây:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Viện Đào tạo Quốc tế Kỳ tuyển sinh: Đợt 3-2015
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐỢT 2
SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Phòng thi Tiếng Anh Phỏng vấn
Bàn phỏng vấn Giảng đường Giờ phỏng vấn
01 Nguyễn Năng An 30/11/1997 Nam 013501392 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 13h45
02 Hà Ngọc Anh 20/05/1997 Nữ 013373194 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 13h45
03 Nguyễn Phan Anh 30/06/1997 Nam 013392042 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 13h45
04 Nguyễn Thị Vân Anh 06/07/1997 Nữ 122214441 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 13h45
05 Phạm Quang Anh 08/09/1997 Nam 013408001 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 13h45
06 Phùng Quốc Anh 18/10/1997 Nam 001097000857 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 15h45
07 Nguyễn Ngọc Ánh 18/11/1997 Nữ 017466835 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 15h45
08 Phạm Văn Cường 02/01/1997 Nam 187605442 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 15h45
09 Đỗ Đức Đạt 06/02/1997 Nam 174856789 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 15h45
10 Nguyễn Công Minh Đạt 12/11/1997 Nam 013410071 D2-402 Bàn số 1,Chiều,19/09/2015 401 15h45
11 Đào Công Minh Đức 02/08/1997 Nam 013389633 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 13h45
12 Đặng Đình Anh Đức 03/10/1997 Nam 145764678 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 13h45
13 Phạm Hương Giang 25/09/1997 Nữ 0133498867 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 13h45
14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 03/01/1997 Nữ 001197004978 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 13h45
15 Nguyễn Văn Hiếu 02/05/1996 Nam 017199296 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 13h45
16 Nguyễn Mai Hồng 31/08/1994 Nữ 015194000002 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 15h45
17 Nguyễn Quang Huy 15/11/1997 Nam 163329397 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 15h45
18 Dương Tuấn Linh 31/07/1997 Nam 013424895 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 15h45
19 Nguyễn Thị Mỹ Linh 07/06/1997 Nữ 017492551 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 15h45
20 Trần Thị Chúc Linh 19/11/1997 Nữ 036197000039 D2-402 Bàn số 2,Chiều,19/09/2015 402 15h45
21 Hoàng Thị Quỳnh Mai 02/06/1997 Nữ 082298371 D2-402 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 13h45
22 Đồng Đức Nam 04/12/1997 Nam 001097001401 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 13h45
23 Nguyễn Hoàng Hải Nam 02/09/1997 Nam 013416381 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 13h45
24 Lê Trọng Nghĩa 16/02/1997 Nam 145748719 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 13h45
25 Cao Thị Ánh Ngọc 13/04/1997 Nữ 142855155 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 13h45
26 Trần Huyền Ngọc 09/12/1997 Nữ 073396655 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 15h45
27 Nguyễn Quang Nhật 20/02/1997 Nam 174510672 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 15h45
28 Phan Quỳnh Nhi 30/07/1996 Nữ 013305865 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 15h45
29 Nguyễn Duy Quang 30/10/1996 Nam 164587114 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 15h45
30 Nguyễn Hồng Sơn 05/04/1997 Nam 034097000994 D2-403 Bàn số 3,Chiều,19/09/2015 404 15h45
31 Nguyễn Hùng Sơn 12/08/1997 Nam 031910695 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 13h45
32 Phạm Phương Thanh 13/04/1997 Nữ 031933579 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 13h45
33 Vũ Phương Thảo 14/02/1997 Nữ 013372749 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 13h45
34 Phạm Minh Thắng 19/12/1997 Nam 187679714 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 13h45
35 Vũ Hoàng Hoài Thu 18/08/1997 Nữ 013399198 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 13h45
36 Nguyễn Minh Thư 17/01/1997 Nữ 013392665 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 15h45
37 An Thị Thu Trang 11/12/1997 Nữ 142886045 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 15h45
38 Nguyễn Thị Hải Trang 17/02/1997 Nữ 031896789 Bàn số 4,Chiều'19/09/2015 405 15h45
39 Triệu Cẩm Tú 11/07/1997 Nữ 013425202 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 15h45
40 Lê Quang Vinh 16/02/1997 Nam 013225555 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 15h45
41 Nguyễn Anh Vũ 13/10/1996 Nam 013428210 D2-403 Bàn số 4,Chiều,19/09/2015 405 15h45

Số lượt đọc:  832  -  Cập nhật lần cuối:  18/09/2015 09:20:54 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.092