Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập
Thông báo kết quả bài luận cá nhân môn Kỹ năng học tập
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 12 MT, một số thông tin lưu ý về lịch trình học tập
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 12 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 12 mùa Thu
Thông báo kết quả rework môn Study Skills - Khóa 12 Mùa Thu
Kết quả final môn Kỹ năng học tập - Khóa 12 Mùa Thu
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 12 Mùa Thu, thời gian dự kiến nhập học
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 4, khóa 12 mùa Xuân, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 12 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 2, khóa 12 mùa Thu, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 12 mùa Thu (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 12 mùa Xuân.
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 1 - khóa 12 mùa Thu (Lớp BTTA)
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 12 mùa Thu
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 15.119