Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập
Kết quả bài MAAR Assignment 2.1, chương trình BTEC HND
Thông tin Assignment 2 (A2.1) môn Marketing Intelligence (MI), Giai đoạn BTEC, Chương trình CNQT
Kết quả SPO A2.1, Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả môn OB, bài Exam 1, chương trình BTEC HND
Kết quả học tập bài MFRD A1.2, chương trình BTEC HND
Kết quả BL A1.2 và BL A2.1, Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả MKT (A2.2), BS (E1.2; A2.2), BDM (A1.2), Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 4, khóa 12 Mùa Thu, chương trình CNQT
Thông báo điểm thuyết trình lại môn Kỹ năng học tập
Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân (lần 2)
Kết quả môn học Kỹ năng học tập - Khóa 13 Mùa Xuân
Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại
Thông báo kết quả rework môn Study Skills - Khóa 13 Mùa Xuân
Thông báo kết quả bài luận cá nhân môn Kỹ năng học tập
Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 657.499