Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả MKT (A2.2), BS (E1.2; A2.2), BDM (A1.2), Giai đoạn BTEC, chương trình CNQT

smallLargeLarger
Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kết quả bài Assignment môn Marketing Principles (MKT), Business Strategy (BS), Business Decision Making (BDM) dành cho sinh viên BTEC chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

+ Kết quả bài MKT rework Assignment 2 (A2.2) tải tại đây
+ Kết quả bài BS resit Exam 2 (E1.2) tải tại đây
+ Kết quả bài BS rework Assignment 2 (A2.2) tải tại đây
+ Kết quả bài BDM rework Assignment 1 (A1.2) tải tại đây

Sinh viên cần kiểm tra kết quả một cách cẩn thận và nếu có thắc có thể liên hệ với cán bộ điều phối môn học qua email (nguyen.ha@isneu.org)

Số lượt đọc:  269  -  Cập nhật lần cuối:  15/06/2017 12:18:11 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.775.331