Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân (lần 1), thông tin kỳ thi lại

smallLargeLarger

TT

MSSV

Midterm /100

Progress test /100

Final Level 2 /100

Tổng điểm cuối cấp độ 2 /100

Lis (20)

Rd (20)

UsE (20)

Wr1 (10)

Wr 2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10160129

46.5

57.50

11.5

11

15

5

4

12

58.50

56.00

2

10160286

33

38.44

8

8.5

9.5

4

4.5

13

47.50

43.69

3

10160295

40

29.69

7.5

6

6.5

5

3.5

12

40.50

39.32

4

10170001

47

41.56

15

15.5

11.5

7

6.5

12

67.50

60.81

5

10170002

45.5

46.25

9.5

11

13

6

7.5

9

56.00

52.93

6

10170003

48

56.56

15

12

9.5

7

6.5

12.5

62.50

59.01

7

10170004

39

50.00

9

8.5

8.5

6

6

9

47.00

45.70

8

10170005

41.5

47.81

11.5

11

10

6.5

6

11

56.00

52.28

9

10170007

55.5

67.50

15

11

13.5

7.5

7.5

13

67.50

65.10

10

10170008

42

44.06

13

10

11.5

7

6.5

10

58.00

53.41

11

10170009

44

51.88

15

13

9.5

6

5

10

58.50

54.94

12

10170010

42.5

35.94

7

7.5

7.5

6.5

6.5

10.5

45.50

43.94

13

10170011

57.5

61.56

13.5

12

14

8

6

12

65.50

63.51

14

10170012

36

35.31

6.5

6

11

6.5

5

10.5

45.50

42.58

15

10170013

50

57.81

10

10

12.5

7

7

13

59.50

57.43

16

10170016

45

45.63

10

10

7.5

6

6

12.5

52.00

50.00

17

10170017

41

41.56

8

7

11

5

5

10

46.00

44.56

18

10170018

48.5

47.81

10

8.5

10

6

7

11

52.50

51.23

19

10170019

51

54.69

12.5

10

7

6

5.5

12

53.00

52.77

20

10170020

49.5

36.88

13

8.5

12.5

4.5

4.5

10

53.00

50.69

21

10170021

44.5

36.56

10

10

11

6

5

13

55.00

51.06

22

10170022

44

42.50

13.5

10

7

5.5

4.5

13

53.50

50.50

23

10170024

38

32.81

7

8.5

9

5.5

4.5

13

47.50

44.13

24

10170027

28

52.81

6.5

10

13.5

4.5

5.5

10

50.00

45.88

25

10170028

42

45.31

13

12

8

5

5

10

53.00

50.03

26

10170029

40.5

42.50

8

8.5

7.5

6.5

6

11

47.50

45.60

27

10170030

36.5

43.44

9.5

8.5

9

5

4

11

47.00

44.54

28

10170033

46.5

55.94

15.5

13.5

14

7

6.5

11

67.50

62.14

29

10170036

56

68.44

15.5

12

11.5

6

5.5

12

62.50

61.79

30

24/08/1998

38.5

50.00

12.5

11

14.5

5.5

5.5

11

60.00

54.70


- Sinh viên chưa đạt yêu cầu trong kỳ thi cuối TA cấp độ 2 lần 1 và sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 1 cần đăng ký thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 2 từ 8h30 đến 15g00 thứ 3, 23/05/2017.

- Phí thi lại: 600.000 đồng. Sinh viên nộp tại P302, tầng 3, nhà 6, Viện ĐTQT.

- Thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 2: sáng thứ 4 ngày 24/05/2017. Danh sách và thời gian cụ thể sẽ được thông báo trước 17h00 thứ 3, 23/05/2017.

Số lượt đọc:  296  -  Cập nhật lần cuối:  22/05/2017 06:13:46 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.013