Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi giữa tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân

smallLargeLarger

No

ID

Midtest Level 2 01042017

Lis/ 20

UsE/ 20

Rd /20

Wr/ 20

Sp/ 20

Total/100

1

10160129

8

10

8

9.5

11

46.5

2

10160263

12

10

12

12

13

59

3

10160286

6

7

9

9

2

33

4

10160295

6.5

5

8

8.5

12

40

5

10170001

8

8

8

11

12

47

6

10170002

6

7

11

9.5

12

45.5

7

10170003

10.5

10.5

10

8.5

8.5

48

8

10170004

6.5

7.5

6

10.5

8.5

39

9

10170005

6

6

10

9.5

10

41.5

10

10170006

7.5

7

10

8.5

12

45

11

10170007

12

9.5

11

11

12

55.5

12

10170008

6.5

7

8

12

8.5

42

13

10170009

8

8

9

10.5

8.5

44

14

10170010

6

6.5

10

11

9

42.5

15

10170011

12

9.5

12

11

13

57.5

16

10170012

3.5

5

9

9

9.5

36

17

10170013

8

7.5

13

10

11.5

50

18

10170014

3.5

5.5

9

3

0

21

19

10170015

5

6.5

7

12.5

7

38

20

10170016

9

6.5

9

9.5

11

45

21

10170017

7.5

7.5

8

10

8

41

22

10170018

6.5

7

11

12

12

48.5

23

10170019

13

7

9

12

10

51

24

10170020

9

8

11

10.5

11

49.5

25

10170021

10

6

10

10.5

8

44.5

26

10170022

6

8

9

10

11

44

27

10170024

6

6.5

7

9.5

9

38

28

10170025

10

9

8

9.5

10

46.5

29

10170026

6

6.5

8

12

9

41.5

30

10170027

6

4

5

8

5

28

31

10170028

6.5

8

11

8.5

8

42

32

10170029

6

6

9

10.5

9

40.5

33

10170030

5

5.5

10

6

10

36.5

34

10170031

5

6

6

7

10

34

35

10170032

8

8.5

8

11

9

44.5

36

10170033

10

6.5

13

9

8

46.5

37

10170036

13

8

13

12

10

56

37

24/8/1998

5.5

5.5

7

9.5

11

38.5


Lưu ý: Viện Đào tạo Quốc tế dự kiến tổ chức buổi chữa bài thi và tư vấn học tập cho sinh viên, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua Chủ nhiệm lớp.
Số lượt đọc:  311  -  Cập nhật lần cuối:  11/04/2017 09:03:52 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 587.993