Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân (lần 2)

smallLargeLarger

TT

MSSV

Midtest /100

Progress test /100

Resit Final Level 2/100

Tổng điểm cuối cấp độ 2 /100

Lis (20)

UsE (20)

Rd (20)

Wr1 (10)

Wr2 (10)

Sp (20)

Total (100)

1

10160295

40.00

29.69

7.50

8.00

11.00

4.50

5.00

8.00

44.00

41.77

2

10170004

39.00

50.00

11.00

9.00

8.00

3.00

4.00

9.00

44.00

43.60

3

10170006

45.00

34.06

6.50

10.00

8.00

4.00

5.00

10.00

43.50

42.86

4

10170010

42.50

35.94

3.00

9.50

12.00

5.00

4.00

9.00

42.50

41.84

5

10170012

36.00

35.31

6.50

4.00

9.00

3.50

5.00

10.00

38.00

37.33

6

10170015

38.00

30.63

6.50

9.50

9.00

4.00

4.00

11.00

44.00

41.46

7

10170017

41.00

41.56

13.00

10.00

11.00

3.50

5.00

11.00

53.50

50.00

8

10170024

38.00

32.81

7.50

6.00

12.00

6.00

5.50

8.00

45.00

42.38

9

10170025

46.50

55.63

7.50

7.50

12.00

3.50

4.00

10.00

44.50

46.01

10

10170026

41.50

35.63

1.50

11.50

7.00

6.50

6.00

12.00

44.50

43.01

11

10170027

28.00

52.81

6.00

8.00

9.00

4.50

3.50

6.00

37.00

36.78

12

10170029

40.50

42.50

6.50

9.00

9.00

6.00

5.00

9.00

44.50

43.50

13

10170030

36.50

43.44

10.50

12.00

14.00

4.00

4.00

10.00

54.50

50.00

14

10170031

34.00

36.25

9.00

8.50

10.00

4.00

3.50

10.00

45.00

41.93

15

10170032

44.50

32.50

7.50

10.50

7.00

5.00

6.00

11.00

47.00

45.05
Lưu ý:
- Những sinh viên chưa đạt yêu cầu tiếng Anh cấp độ 2 liên hệ trực tiếp với Chủ nhiệm lớp, hoặc Chủ nhiệm chương trình để được tư vấn về kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo.
- Viện dự kiến tổ chức buổi tư vấn trực tiếp tại giảng đường trong tuần sau (29/5 - 2/6). Thông tin chi tiết sẽ được thông báo qua Website của Viện vào thứ 2 ngày 29/5/2017.
Số lượt đọc:  209  -  Cập nhật lần cuối:  26/05/2017 10:10:11 AM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.025