Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Kết quả môn học Kỹ năng học tập - Khóa 13 Mùa Xuân

smallLargeLarger

TT

MSSV

Chuyên cần (10)

Total HW (10)

Bài luận cá nhân (40)

Rework bài luận

Thuyết trình nhóm (40)

Điểm final (100)

Kết quả

Kết quả

1

10170007

9.7

9

34

28.8

81.33

Pass

2

10170022

7.5

7

25

27.4

66.58

Pass

3

10170004

7.5

0

22

28.5

58.00

Pass

4

10170006

5.3

4

15

16

0

24.76

Fail

Overabsent

5

10170030

8.1

2

23

27.4

60.76

Pass

6

10170002

9.4

8

37

30.8

84.90

Pass

7

10170032

7.5

2

28

27.3

64.97

Pass

8

10170029

8.4

4

17.6

20

29.3

62.13

Pass

9

10170025

5.6

2

0

16

0

23.85

Fail

Fail bài luận

10

10170036

7.5

2

18

20

28.5

58.22

Pass

11

10170003

5.9

0

28

0

33.94

Fail

Overabsent

12

10170014

4.4

0

0

0

4.38

Fail

Overabsent

13

10170024

8.4

7

33

32.8

80.85

Pass

14

10170005

5.0

4

0

0

9.44

Fail

Overabsent

15

10170016

7.8

7

28

32.3

74.73

Pass

16

10170008

7.8

4

25

31.8

69.01

Pass

17

10170026

7.5

2

32

30.5

72.22

Pass

18

10170001

8.8

7

36

30.0

81.42

Pass

19

10.0

8

23

29.4

70.19

Pass

21

10170012

7.5

4

16

20

18.8

50.69

Fail

Fail thuyết trình

22

10170018

8.8

7

24

19.5

58.92

Fail

Fail thuyết trình

23

10170028

7.8

4

29

17.5

58.76

Fail

Fail thuyết trình

24

10170010

9.1

9

33

18.5

69.45

Fail

Fail thuyết trình

25

10170013

8.4

2

20

19.5

50.16

Fail

Fail thuyết trình

26

10170009

9.1

4

29

24.1

66.59

Pass

27

10170020

7.5

2

20

24.3

54.06

Pass

28

10170033

6.6

3

25

25.9

60.81

Pass

29

10160286

8.8

9

36

24.7

78.31

Pass

30

10170019

7.5

9

30

30.0

76.39

Pass

31

10170031

7.5

7

26

26.3

66.42

Pass

32

10150113

7.5

4

35

29.0

75.94

Pass

33

10170017

8.1

7

18

16

0

32.79

Fail

Fail bài luận

34

10170027

9.4

2

29

29.0

69.60

Pass

35

10170015

7.8

4

33

26.8

72.01

Pass

36

10170021

8.1

4

33

26.5

72.07

Pass

37

10160295

9.4

4

30

27.5

71.32

Pass

38

10170011

7.8

4

37

28.5

77.76

Pass

39

10170034

8.1

8

37

30.3

83.15

Pass

40

10160024

5.6

4

32

26.8

68.82

Pass

41

10160016

8.1

9

32

27.0

76.01

Pass

42

10160130

8.1

9

20

26.8

63.76

Pass

43

10150079

2.5

7

16

20

27.5

56.67

Pass

44

10160234

7.5

0

16

20

26.3

53.75

Pass

45

10160213

5.6

0

18

18

0

23.63

Fail

Overabsent

46

10160235

8.4

2

19

20

19.5

50.16

Fail

Fail thuyết trình

47

10160263

5.9

6

22

0

33.49

Fail

Overabsent

48

10160219

6.3

2

26

19.5

53.97

Fail

Fail thuyết trình

49

10160109

2.5

4

31

19.5

57.44

Fail

Fail thuyết trình

50

10160324

2.5

0

14

20

0

22.50

Fail

Vắng mặt

51

10160243

2.5

0

15

0

17.50

Fail

Fail bài luận

52

10160331

7.5

7

12

20

28.8

62.92

Pass

53

10160227

3.4

0

0

0

3.44

Fail

Fail bài luận

54

10160258

2.5

7

33

30.3

72.42

Pass

55

10160296

3.1

6

20

24.3

53.01

Pass

56

10160122

2.8

9

29

25.0

65.70

Pass

57

10160244

2.8

0

16.8

0

19.61

Fail

Fail bài luận

58

10160126

2.5

4

26

24.2

57.11

Pass

59

10160260

2.5

0

20

19.5

41.97

Fail

Overabsent tutor

Lưu ý:

- Với sinh viên Overabsent: Đăng ký học lại full môn học vào kỳ sau

- Với sinh viên Fail bài luận: Đăng ký học lại tutor môn học vào kỳ sau

- Với nhóm sinh viên Fail thuyết trình: Thuyết trình lại (Rework) vào 9h30 sáng ngày 29.5.2017 tại D2-406. Phí thuyết trình lại là 100.000đ/ sinh viên đóng tại P.302 tầng 3, nhà 6, trường ĐH Kinh tế Quốc dân trước 11h trưa ngày 26.5.2017.

Số lượt đọc:  280  -  Cập nhật lần cuối:  24/05/2017 02:54:13 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.002