Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Thông báo điểm thuyết trình lại môn Kỹ năng học tập

smallLargeLarger

TT

MSSV

Total HW (10)

Bài luận cá nhân (40)

Rework bài luận

Thuyết trình nhóm

Rework
presentation

Điểm final

Kết quả

Ghi chú chung

1

10170012

4

16

20

18.8

20

51.94

Pass

2

10170018

7

24

19.5

20

59.42

Pass

3

10170028

4

29

17.5

20

61.26

Pass

4

10170010

9

33

18.5

20

70.95

Pass

5

10170013

2

20

19.5

20

50.66

Pass

6

10160213

0

18

18

0

23.63

Fail

Học lại

7

10160235

2

19

20

19.5

0

50.16

Fail

Học lại tutor

8

10160263

6

22

0

33.49

Fail

Học lại tutor

9

10160219

2

26

19.5

0

53.97

Fail

Học lại tutor

10

10160109

4

31

19.5

20

57.94

Pass


11

10160324

0

14

20

16

22.50

Fail

Học lại tutor

12

10160243

0

15

0

17.50

Fail

Học lại tutor

13

10160227

0

0

0

3.44

Fail

Học lại


Lưu ý: Sinh viên Học lại và Học lại tutor theo dõi thông báo trên website để đăng ký học lại trong kỳ học tiếp theo, dự kiến tổ chức lớp vào tháng 10/2017.

Số lượt đọc:  132  -  Cập nhật lần cuối:  30/05/2017 06:25:02 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.775.185