Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Thông báo kết quả bài luận cá nhân môn Kỹ năng học tập

smallLargeLarger

Sinh viên lưu ý:

- Điều kiện pass môn học là phải đạt từ 50/100 điểm tổng trở lên, trong đó bắt buộc điểm bài luận và điểm thuyết trình phải đạt từ 20/40 điểm trở lên mới đủ điều kiện thuyết trình nhóm cuối kỳ.

- Sinh viên có kết quả Rework được 01 lần làm lại bài luận cá nhân. Sinh viên nộp bài và nộp phí rework: 100.000đ/ sinh viên nộp tại phòng 302, tầng 3, nhà 6 trước 11h trưa ngày 3/5/2017

- Sinh viên rework có thắc mắc hoặc muốn xem lại bài có thể lên gặp cô Phạm Thu Ngân (Phòng 307, Tầng 3, nhà 6).

MSSV

Ngày sinh

Bài luận cá nhân (40)

Kết quả

Ghi chú

Kỹ năng viết (15)

Phản biện (10)

Trích dẫn (10)

Trình bày (5)

Tổng cộng (40)

10170007

12/09/1998

12

8

9

5

34

Pass

10170022

18/02/1998

8

7

6

4

25

Pass

10170004

09/01/1998

7

5

5

5

22

Pass

10170006

02/01/1998

7

5

0

3

15

Rework

Lỗi đạo văn

10170030

14/01/1998

10

7

1

5

23

Pass

10170002

30/01/1998

15

9

9

4

37

Pass

10170032

07/02/1998

12

8

5

3

28

Pass

10170029

05/08/1998

8

7

4

3

17.6

Rework

Quá từ

10170025

06/08/1998

0

Rework

Không nộp bài

10170036

11/04/1998

9

2

2

5

18

Rework

10170003

21/05/1998

11

6

6

5

28

Pass

10170014

08/09/1998

0

Rework

Không nộp bài

10170024

12/06/1998

13

8

7

5

33

Pass

10170005

09/08/1998

0

Rework

Không nộp bài

10170016

24/03/1997

12

8

3

5

28

Pass

10170008

05/05/1998

11

4

6

4

25

Pass

10170026

26/01/1998

13

9

6

4

32

Pass

10170001

05/10/1998

14

9

9

4

36

Pass

Đặng

Thị Huyền

12

7

7

3

23

Pass

Không gửi file

10170012

06/04/1998

6

4

2

4

16

Rework

10170018

13/09/1998

10

6

4

4

24

Pass

10170028

24/06/1996

12

7

6

4

29

Pass

10170010

08/02/1998

13

8

8

4

33

Pass

10170013

04/09/1998

8

5

2

5

20

Pass

10170009

28/12/1996

12

7

7

3

29

Pass

10170020

22/01/1998

7

6

4

3

20

Pass

10170033

19/01/1998

10

5

6

4

25

Pass

10160286

20/09/1998

15

9

8

4

36

Pass

10170019

13/08/1998

14

8

5

3

30

Pass

10170031

07/06/1996

12

6

5

3

26

Pass

Nguyễn

Bảo Hưng

13

8

9

5

35

Pass

10170017

09/05/1998

7

5

3

3

18

Rework

10170027

26/04/1997

12

6

7

4

29

Pass

10170015

27/08/1998

13

9

6

5

33

Pass

10170021

28/01/1998

13

8

9

3

33

Pass

10160295

15/01/1998

12

7

7

4

30

Pass

10170011

08/07/1998

13

9

10

5

37

Pass


10170034

24/07/1997

15

9

8

5

37

Pass

10160024

27/05/1997

13

8

6

5

32

Pass

10160016

16/08/1997

12

8

7

5

32

Pass

10160130

27/09/1998

7

4

5

4

20

Pass

10150079

9/10/1996

7

3

3

3

16

Rework

10160234

10/06/1998

7

4

1

4

16

Rework

10160213

21/12/1997

7

5

3

3

18

Rework

10160235

27/12/1998

9

5

0

5

19

Rework

10160263

18/01/1998

10

4

4

4

22

Pass

10160219

01/11/1998

10

6

7

3

26

Pass

10160109

19/09/1998

12

7

7

5

31

Pass

10160324

16/02/1996

6

4

2

2

14

Rework

10160243

21/06/1998

8

3

1

3

15

Rework

10160331

23/12/1997

7

3

1

1

12

Rework

10160227

08/02/1995

0

Rework

Không nộp bài

10160258

27/07/1998

13

8

7

5

33

Pass

10160296

25/03/1998

12

6

7

0

20

Pass

Không gửi file

10160122

28/03/1998

12

8

6

3

29

Pass

10160244

19/12/1998

10

5

3

3

16.8

Rework

10160126

16/09/1998

11

7

4

4

26

Pass

10160260

28/05/1998

9

4

4

3

20

Pass

Số lượt đọc:  457  -  Cập nhật lần cuối:  25/04/2017 05:12:10 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.019