Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Kết quả học tập

Thông báo kết quả rework môn Study Skills - Khóa 13 Mùa Xuân

smallLargeLarger

Điểm bài rework không quá mức 20/40, dưới 20/40 là chưa đạt yêu cầu. Những sinh viên có kết quả fail sẽ không được thuyết trình cuối môn.

TT

MSSVRework (40)

Kết quả

Ghi chú

1

1017000616

Fail

2

1017002920

Pass

3

1017002516

Fail


4

1017003620

Pass

5

10170014Fail

Không nộp bài

6

10170005Fail

Không nộp bài

7

1017001220

Pass

8

1017001716

Fail

9

1015007920

Pass

10

1016023418

Fail

11

1016021318

Fail

12

1016023520

Pass

13

1016032420

Pass

14

10160243Fail

Không nộp bài

15

1016033120

Pass


16

10160227Fail

Không nộp bài

17

1016024416

Fail


Số lượt đọc:  146  -  Cập nhật lần cuối:  18/05/2017 04:21:49 PM
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 588.006