Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Danh sách thi chương trình UWE_S2 1617 cho sinh viên chuyên ngành năm 2 (UWE-I10)
Danh sách thi chương trình BAIBM_S2 1617
Ngày hội Thông tin Tuyển sinh kỳ Thu 2017 - OPEN DAY IBD@NEU - 23/04/2017
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 02-I13MX sau 8 tuần học
Tổ chức bài giảng số 2, năm học 2016-2017 của TĐ Sumitomo tại Việt Nam
Đề bài luận & thuyết trình Kỹ năng học tập - Lớp I13 Mùa Xuân
Lịch thi Chương trình UWE, học kỳ 2, 2016-17
Cập nhật về phòng học và danh sách sinh viên lớp Basic Economics khóa 12 mùa thu.
Guest Speaker về "Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương- thách thức trong bối cảnh Fed tăng lãi suất"
Danh sách lớp, thời khóa biểu học tập lớp tiếng Anh cấp độ 4 - khóa 12 mùa Thu
Danh sách Phòng thi Midterm Level 02-K13 MX ngày 01/04/2017
Thông báo về lớp Basic Economics cho khóa 12 Mùa Thu
Danh sách kỳ thi lại cuối tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 12 Mùa Thu
Danh sách Phòng thi Final Exam Level 03-K12 MT ngày 25/03/2017
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kì thi kết thúc cấp độ 3- Khóa 12 Mùa Thu
Trang:  2/96  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 15.129