Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Mua Bảo hiểm Y tế bắt buộc cho sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế, năm 2017
Orientation Training cho sinh viên UWE chuyên ngành (18-21.9.2017)
Thông báo nộp học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018, Chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Ngân hàng - Tài chính
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 03-I13 MX sau 6 tuần học
Thông báo về việc Xử lý đơn đăng ký môn học và hàng đợi cho các môn học của chương trình BTEC HND
Danh sách Phòng thi môn Toán Kinh Tế ngày 29.08.2017
Danh sách kỳ thi giữa cấp độ - tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 13 mùa xuân
Thông báo về việc nộp học phí kỳ tháng 8/2017 dành cho sinh viên khóa 13 mùa Xuân, chương trình CNQT
Mở thêm 1 lớp môn Business Strategy (BS), chương trình BTEC HND
Thời khóa biểu cập nhật và thông tin về việc giải quyết đơn đăng ký môn học
Thông báo Học phí chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2017-2018
Thời khóa biểu BTEC HND (cập nhật ngày 9.8.2017) và một số lưu ý quan trọng khi đăng ký môn học
Hướng dẫn đăng ký môn học, chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2017-2018
Kế hoạch tập huấn chuyên ngành lần 1, chương trình BTEC HND dành cho sinh viên Khóa 12 Mùa thu
Thời khóa biểu, chương trình BTEC HND, học kỳ I năm học 2017-2018
Trang:  2/99  Trang trước   |   Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.655.280