Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Danh sách lớp và thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 3 - khóa 13 mùa Xuân

smallLargeLarger

1. Danh sách lớp

TT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp mới

1

Nguyễn Thành

An

05/10/1998

13 S2

2

Bùi Minh

Anh

2/8/1998

13 S2

3

Đào Lê

Anh

1/9/1998

13 S1

4

Nguyễn Thị Minh

Anh

30/01/1998

13 S1

5

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

28/06/1998

13 S1

6

Phạm Tuấn

Anh

21/5/1998

13 S1

7

Đào Linh

Chi

09/08/1998

13 S2

8

Lê Ngọc

Cường

19/01/1998

13 S2

9

Vũ Mạnh

Cường

23/12/1997

13 S1

10

Trịnh Hải

Đăng

15/10/1998

13 S1

11

Lê Tiến

Đạt

28/12/1996

13 S1

12

Nguyễn Thùy

Dương

12/09/1998

13 S1

13

Phan Thùy

Dương

5/5/1998

13 S1

14

Nguyễn Phú Anh

Duy

23/03/1998

13 S1

15

Phạm Hoàng

Duy

20/6/1995

13 S1

16

Phạm Trà

Giang

1/2/1998

13 S1

17

Bùi Thu

08/07/1998

13 S2

18

Trần Thu

04/09/1998

13 S2

19

Chung Long

Hải

27/12/1998

13 S2

20

Nguyễn Việt

Hải

24/03/1997

13 S2

21

Nguyễn Việt

Hải

14/08/1998

13 S2

22

Đỗ Thu

Hiền

13/09/1998

13 S1

23

Huỳnh Quang

Hiếu

21/06/1998

13 S2

24

Thái Đình

Hiếu

10/8/1998

13 S2

25

Tưởng Minh

Hiếu

09/05/1998

13 S2

26

Đầu Phương

Hoa

13/08/1998

13 S1

27

Trần Quốc

Huy

22/01/1998

13 S1

28

Đặng Thị

Huyền

24/08/1998

13 S2

29

Trần Thị Khánh

Huyền

28/01/1998

13 S1

30

Đinh Hoàng

Lân

18/02/1998

13 S1

31

Nguyễn Thị Hồng

Minh

13/04/1998

13 S2

32

Dương Tam

Phong

4/7/1998

13 S2

33

Nguyễn Ngọc

Sang

24/06/1996

13 S1

34

Nguyễn Như Trường

Sơn

11/04/1998

13 S2

35

Phạm Minh

Thắng

19/12/97

13 S2

36

Nguyễn Đức

Tiến

14/01/1998

13 S2

37

Hồ Thanh

Trà

25/10/1998

13 S1

38

Nguyễn Anh

31/07/1998

13 S2


2. Thời khóa biểu học tập

TIMETABLE - LEVEL 3 - INTAKE 13 - Spring - IBD Program (29/5/2017 to 23/6/2017 + Summer break + 14/8/2017 to 7/10/2017)

I-13-S1

Room: D2-305 - NEU

Morning

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

7:50 - 8:35

Rd Minh Diệp

3

8:40 - 9:25

Rd Minh Diệp

4

9:35 - 10:20

Rd Minh Diệp

5

10:25 - 11:10

GE - Vivian

6

11:15-12:00

GE - Vivian

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7

12:45 - 13:30

Lis - Vivian

Revision - Thu Hà

Sp - Arlene

8

13:35 - 14:20

Lis - Vivian

Revision - Thu Hà

Sp - Arlene

9

14:25 - 15:10

Lis - Vivian

Revision - Thu Hà

Sp - Arlene

Wr - Vân Thuỷ

10

15:20 - 16:05

GE - Arlene

GE - Thiên Hương

Pj - Thanh Bình

Wr - Vân Thuỷ

11

16:10 - 16:55

GE - Arlene

GE - Thiên Hương

Pj - Thanh Bình

Wr - Vân Thuỷ

I-13-S2

Room: D2-306 - NEU

Morning

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2

7:50 - 8:35

Lis - Vivian

3

8:40 - 9:25

Lis - Vivian

4

9:35 - 10:20

Lis - Vivian

5

10:25 - 11:10

GE - Minh Diệp

6

11:15-12:00

GE - Minh Diệp

Afternoon

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

7

12:45 - 13:30

Sp - Arlene

Wr - Thiên Hương

Revision - Thanh Bình

Pj - Vân Thuỷ

8

13:35 - 14:20

Sp - Arlene

Wr - Thiên Hương

Revision - Thanh Bình

Pj - Vân Thuỷ

9

14:25 - 15:10

Sp - Arlene

Wr - Thiên Hương

Revision - Thanh Bình

Rd - Phương Lan

10

15:20 - 16:05

GE - Vivian

GE - Arlene

Rd - Phương Lan

11

16:10 - 16:55

GE - Vivian

GE - Arlene

Rd - Phương Lan


3. Tài liệu học tập

- Sinh viên đến trước giờ học 30 phút để được nhận giáo trình học (giáo trình gốc và tài liệu photo, CD...),

- Sinh viên nộp bổ sung 100.000 VNĐ chi phí tài liệu Revison và CD.

- Sinh viên nhận sách tại phòng C. Lam, phòng giáo viên tầng 4, nhà D2, ĐH KTQD (Điện thoại: 0915660446).

Số lượt đọc:  578  -  Cập nhật lần cuối:  26/05/2017 02:42:01 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 2.775.178