Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo

Thông báo lịch thuyết trình Kỹ năng học tập - Khóa 13 Mùa Xuân

smallLargeLarger

Thời gian

Phòng

Nhóm

8:30 - 12:00

Thứ Ba ngày 23.5.2017

D2-402

1

2

3

4

5

6

D2-403

7

8

9

10

11

12

Lưu ý:

- Tất cả các nhóm cần có mặt và tự chuẩn bị sẵn các thiết bị trình chiếu

- Thứ tự thuyết trình các nhóm sẽ được giáo viên chấm thuyết trình phân công. Các nhóm đều cần có mặt đúng giờ và ở lại cho đến khi nhóm cuối cùng hoàn thành thuyết trình.

- Trước buổi thuyết trình, sinh viên cần nộp lại 02 bản slides được in dạng 2 slides 1 trang A4.

- Sau khi thuyết trình xong, sinh viên các nhóm lưu ý nộp lại điểm chấm chéo các thành viên trong nhóm mới hoàn thành môn. Mẫu sẽ được giáo viên phát trong buổi thuyết trình.

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THUYẾT TRÌNH

TT

Họ đệm

Tên

Nhóm

Lý do1

Nguyễn Thùy

Dung

1

Overabsent & Fail bài luận


2

Nguyễn Đức

Mạnh

2

Overabsent & Fail bài luận


3

Phạm Tuấn

Anh

3

Overabsent


4

Nguyễn Văn

Hào

3

Đã nghỉ học


5

Đào Linh

Chi

3

Overabsent & Fail bài luận
6

Tưởng Minh

Hiếu

7

Fail bài luận


7

Vũ Việt

9

Overabsent & Fail bài luận


8

Phạm Đào Duy

Anh

10

Overabsent & Fail bài luận


9

Đồng Ngọc

Mai

10

Overabsent


10

Đào Xuân

Bách

10

Overabsent


11

Huỳnh Quang

Hiếu

11

Fail bài luận


12

Hồ Anh

Đức

11

Fail bài luận


13

Nguyễn Trung

Hiếu

12

Fail bài luận


14

Nguyễn Hồng

Linh

12

Overabsent


Số lượt đọc:  221  -  Cập nhật lần cuối:  18/05/2017 05:11:03 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 587.995