Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

Cao học Việt Bỉ: Chương trình Thạc sỹ Quản trị Tài chính và Ngân hàng

Chương trình đào tạo mới của Dự án cao học Việt Bỉ được xây dựng theo nhu cầu đào tạo cấp thiết của ngành tài chính ngân hàng

Cao học Việt Bỉ: Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Việt – Bỉ tại ĐH KTQD là chương trình đà tạo cao học đặc biệt dành cho những nhà quản lý trẻ tự tin, năng động với tham vọng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Cao học Việt Bỉ: Chương trình Thạc sỹ Quản lý công

Lần đầu tiên xuất hiện lần tại Việt Nam vào năm 1998, chương trình Thạc sỹ Quản lý Công (MPM) Việt-Bỉ được các nhà quản lý và cán bộ hoạch định chính sách đầy triển vọng của các cơ quan quản lý Nhà nước
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 1.165.977