Thông báo

Gia hạn đăng ký học bổng kỳ mùa xuân 2017 cho thí sinh lớp 12

smallLargeLarger
  22/02/2017 06:03:35 PM 

Do một số lý do khách quan về thông tin, Viện Đào tạo Quốc tế gia hạn nộp đơn đăng ký học bổng cho kỳ mùa xuân 2017 cho các thí sinh đủ điều kiện đăng ký (điểm .Thời hạn mới nộp đơn đăng ký học bổng là 16h ngày 24/2/2017.

Thí sinh có thể nộp đơn trực tiếp tại P.307, nhà 6, ĐHKTQD hoặc nộp qua email cho cô Hương Lan le.lan@isneu.org