Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ Quốc tế tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân IMD@NEU

smallLargeLarger
  07/01/2012 12:34:45 PM 
1. Giới thiệu Chương trình Cao học Việt BỉLà một trong những chương trình thạc sĩ quản lý đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, Cao học Việt-Bỉ được đánh giá cao về chất lượng đào tạo và đặc biệt là mức độ thực tiễn của chương trình học.

Học viên của chương trình sẽ được cấp bằng thạc sĩ bởi Trường Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles, học tại giảng đường cao cấp của Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD. Chương trình học được dạy bằng 100% giảng viên nước ngoài.

Năm 2017, chương trình tuyển sinh 2 chuyên ngành:


Thông tin cần biết cho kỳ tuyển sinh 2017: (nhấn vào link để xem chi tiết)

Liên hệ: Ban Sau Đại học,Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Hotline: 0968 102 106

Email: imd.info@isneu.org

Website: www.isneu.edu.vn2. Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

· Chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa khởi nghiệp, quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo khung chuẩn và lấy bằng chuẩn của Đại học Koblenz-Landau: “Master of Science in Information Management with a major in Entrepreneurship, Technology, and Innovation Management”

· Chương trình 2 năm, học ngoài giờ hành chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

· Mô hình học tập hiện đại, linh hoạt tạo thuận lợi nhất cho học viên, các nhà quản lý trẻ và các sinh viên mới tốt nghiệp có tinh thần doanh nhân và ước vọng làm chủ doanh nghiệp

· Học hoàn toàn bằng tiếng Anh

· Khảo sát thực tế tại CHLB Đức giúp tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp start-up của châu Âu, và mang đến những cơ hội hợp tác quốc tế

· Cơ hội kết nối, giao lưu rộng mở với các hiệp hội khởi nghiệp, cộng đồng doanh nhân, và đặc biệt với cộng đồng cựu học viên các chương trình cao học quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế.

Thông tin cần biết cho kỳ tuyển sinh 2017: (nhấn vào link để xem chi tiết)

Form đăng ký hội thảo Tư duy kiến tạo và kinh nghiệm khởi nghiệp tại Việt Nam ngày 11/7 2017

Liên hệ: Ban Sau Đại học,Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Hotline: 0968 102 106

Email: idm.infoi@isneu.org

Website: www.isneu.edu.vn